Ir dibināta «Latvijas baptistu vēstures biedrība»

19.gs ir tikušas dibinātas senākās baptistu vēstures biedrības, kuru mērķis ir apzināt un pētīt baptistu vēsturi atsevišķās pasaules valstīs vai draudžu savienībās. Kā senākās starp tām varam minēt Baptistu Vēstures biedrību (Baptist Historical Society), kura pēta baptistu vēsturi Anglijā un Velsā, kā arī Amerikas Baptistu vēstures biedrību (American Baptist Historical Society).

2015.gada nogalē baptistu vēstures pētniecības biedrībām pievienojās «Latvijas baptistu vēstures biedrība» (turpmāk tekstā - biedrība, vai - LBVB), kuras mērķis ir apzināt, pētīt, uzkrāt un saglabāt latviešu baptistu materiālo un nemateriālo mantojumu Latvijā un arzemēs.

Latvijas baptistu vēstures pētniecība līdz šim ir tikusi veikta no atsevišķiem cilvēkiem gan baptistu draudžu locekļiem, gan vēsturniekiem, kuri savu pētījumu ietvaros ir pieskārušies Latvijas baptistu vēstures jautājumiem.

Pateicoties viņu veikumam, ir apzināti un saglabāti daudzi Latvijas baptistu vēstures avoti, kā arī veikti pētījumi, publicētas publikācijas un izdotas grāmatas. Uzkrātie baptistu vēstures avoti glabājas gan Latvijas Valsts vēstures arhīvā, gan Latvijas Valsts arhīvā, gan LBDS arhīvā, gan Jāņa Tervita arhīvā Cēsīs, gan atsevišķu draudžu un personu kolekcijās. Neskatoties uz līdz šim veikto apjomīgo darbu, vēl ir daudz neizpētītu jautājumu, kuri gaida, lai tiktu pienācīgi apskatīti. Ceram, ka ar biedrības dibināšanu tiek atvērta jauna lapaspuse Latvijas baptistu vēstures pētniecībā un tiks dots nozīmīgs ieguldījums baptistu vēstures izpētē. LBVB ir vieta, kur apvienoties un sadarboties visiem, kurus interesē Latvijas baptistu vēsture. Iesaistīties biedrības darbā ir aicinātas arī draudzes.

Ikviens individs vai draudze tiek aicināta iesaistīties sekojošos veidos:

  1. Kļūstot par LBVB biedru;
  2. Informējot draudzes un sabiedrību par LBVB mērķi, uzdevumiem un darbību;
  3. piedaloties Latvijas baptistu vēstures avotu apzināšanā un apkopošanā;
  4. piedaloties Latvijas baptistu vēstures pētniecības projektos;
  5. piedaloties LBVB regulārajos pasākumos;
  6. ziedojot LBVB darbam.